Charakteristika ŠVP

Začlenění průřezových témat


OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Fyzika
Zeměpis
Základy společenských věd
Estetická výchova hudební
Estetická výchova výtvarná
Tělesná výchova
Informatika a výpočetní technika
Využití digitálních technologií
Integrace do výuky
Anglický jazyk3. ročníkBody and mind
Anglický jazyk4. ročníkInspiration
Německý jazyk3. ročníkPartnerschaften
Německý jazyk3. ročníkMenschen
Německý jazyk4. ročníkGefühle und Emotionen
Francouzský jazyk1. ročníkInvitations
Francouzský jazyk2. ročníkLes vacances
Francouzský jazyk2. ročníkMa journée
Francouzský jazyk3. ročníkAu quotidien
Ruský jazyk1. ročníkNaše rodina, příbuzenské vztahy. Kdo kde pracuje, kdo kde studuje.
Ruský jazyk1. ročníkPovolání, názvy profesí, co koho zajímá, co se komu líbí (nelíbí).
Ruský jazyk1. ročníkVolný čas, záliby, týdenní program.
Ruský jazyk1. ročníkSeznámení, dopisování, seznamovací inzerát. Sportovní a kulturní zájmy.
Ruský jazyk3. ročníkOsobní vlastnosti člověka, jeho povaha; literární charakteristika
Ruský jazyk4. ročníkUbytování v hotelu, obchody a služby. Uvítání a odjezd hosta
Ruský jazyk4. ročníkNákupy potravin; tradiční ruská a česká kuchyně; nápoje. Zdravá výživa a zdravý způsob života
Ruský jazyk4. ročníkŽivotní styl, překonávání jednotvárnosti v životě. Péče o zdraví, zdravotní stav; nemoci, lékařská pomoc
Matematika1. ročníkČíselné obory
Matematika1. ročníkPravoúhlý trojúhelník
Matematika1. ročníkVýroky a množiny
Matematika1. ročníkElementární teorie čísel
Matematika1. ročníkMocniny s přirozeným a celým exponentem
Matematika1. ročníkMnohočleny
Matematika1. ročníkLineární rovnice a nerovnice
Matematika1. ročníkKvadratická rovnice a nerovnice
Matematika1. ročníkSoustavy rovnic
Matematika1. ročníkRovinné útvary
Matematika1. ročníkKonstrukční úlohy
Matematika2. ročníkZobrazení v rovině
Matematika2. ročníkFunkce a jejich grafy
Matematika2. ročníkLineární lomená funkce
Matematika2. ročníkMocninná funkce
Matematika2. ročníkGoniometrická funkce
Matematika2. ročníkStereometrie
Matematika2. ročníkObjemy a povrchy těles
Matematika3. ročníkSoustavy souřadnic
Matematika3. ročníkVektory
Matematika3. ročníkAnalytická geometrie v rovině
Matematika3. ročníkAnalytická geometrie v prostoru
Matematika3. ročníkKuželosečky
Matematika3. ročníkKomplexní čísla
Matematika3. ročníkKombinatorika
Matematika3. ročníkPravděpodobnost a statistika
Matematika4. ročníkPosloupnosti a řady
Matematika4. ročníkZáklady diferenciálního počtu
Matematika4. ročníkZáklady integrálního počtu
Matematika4. ročníkShrnutí učiva matematiky a systemizace poznatků
Fyzika1. ročníkPráce s laboratorní technikou (obecně)
Fyzika1. ročníkKinematika hmotného bodu
Fyzika1. ročníkDynamika hmotného bodu
Fyzika1. ročníkGravitační pole
Fyzika1. ročníkMechanika tuhého tělesa
Fyzika1. ročníkElektrické pole
Fyzika2. ročníkPráce s laboratorní technikou (obecně)
Fyzika2. ročníkZákladní poznatky molekulové fyziky a termiky
Fyzika2. ročníkStruktura a vlastnosti plynů
Fyzika2. ročníkStruktura a vlastnosti pevných látek
Fyzika2. ročníkStruktura a vlastnosti kapalin
Fyzika2. ročníkZměny skupenství
Fyzika2. ročníkVznik elektrického proudu
Fyzika2. ročníkElektrický proud v kovech
Fyzika3. ročníkStacionární magnetické pole
Fyzika3. ročníkNestacionární magnetické pole
Fyzika3. ročníkStřídavý proud
Fyzika3. ročníkStřídavý proud v energetice
Fyzika3. ročníkKmitání mechanického oscilátoru
Fyzika3. ročníkMechanické vlnění
Fyzika3. ročníkZvuk a jeho podstata
Fyzika4. ročníkZákladní pojmy optiky
Fyzika4. ročníkVlnová optika
Fyzika4. ročníkZobrazování optickými soustavami
Fyzika4. ročníkAtomová fyzika
Zeměpis2. ročníkČeská republika
Základy společenských věd1. ročníkObčan a právo
Základy společenských věd1. ročníkPracovně právní vztahy
Základy společenských věd2. ročníkČlověk jako jedinec (psychologie)
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh rytmicko-monomelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh polymelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkVývoj notace a zápisu hudby
Estetická výchova hudební1. ročníkHudba nonartificiální
Estetická výchova hudební2. ročníkObdobí melodicko-harmonické
Estetická výchova hudební2. ročníkO sluchu a hlasu
Estetická výchova výtvarná1. ročníkPRAVĚK, STAROVĚK
Estetická výchova výtvarná1. ročníkSTŘEDOVĚK
Estetická výchova výtvarná1. ročníkNOVOVĚK
Estetická výchova výtvarná2. ročníkNefigurativní /abstraktní/ malířství
Estetická výchova výtvarná2. ročníkMalířství mezi válkami
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova1. ročníkLyžování a snowboarding
Tělesná výchova2. ročníkBruslení a základy ledního hokeje
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Pokrytí v projektu

Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Španělský jazyk
Matematika
Fyzika
Základy společenských věd
Estetická výchova výtvarná
Tělesná výchova
Informatika a výpočetní technika
Využití digitálních technologií
Integrace do výuky
Anglický jazyk3. ročníkNine to five
Anglický jazyk3. ročníkOur future
Německý jazyk2. ročníkProbleme
Německý jazyk3. ročníkPartnerschaften
Ruský jazyk1. ročníkVolný čas, záliby, týdenní program.
Ruský jazyk2. ročníkOrientace ve městě, dopravní prostředky, různé situace při cestování; město Prostějov
Ruský jazyk3. ročníkOsobní vlastnosti člověka, jeho povaha; literární charakteristika
Ruský jazyk4. ročníkDovolená, rekreace. Letecká doprava, celní a pasová kontrola. Na nádraží
Ruský jazyk4. ročníkNákupy potravin; tradiční ruská a česká kuchyně; nápoje. Zdravá výživa a zdravý způsob života
Ruský jazyk4. ročníkŽivotní styl, překonávání jednotvárnosti v životě. Péče o zdraví, zdravotní stav; nemoci, lékařská pomoc
Matematika1. ročníkČíselné obory
Matematika1. ročníkPravoúhlý trojúhelník
Matematika1. ročníkVýroky a množiny
Matematika1. ročníkMocniny s přirozeným a celým exponentem
Matematika1. ročníkMnohočleny
Matematika1. ročníkLineární rovnice a nerovnice
Matematika1. ročníkKvadratická rovnice a nerovnice
Matematika1. ročníkSoustavy rovnic
Matematika1. ročníkRovinné útvary
Matematika1. ročníkKonstrukční úlohy
Matematika2. ročníkFunkce a jejich grafy
Matematika2. ročníkLineární funkce
Matematika2. ročníkFunkce s absolutní hodnotou
Matematika2. ročníkKvadratická funkce
Matematika2. ročníkLineární lomená funkce
Matematika2. ročníkMocninná funkce
Matematika2. ročníkExponenciální a logaritmická funkce
Matematika2. ročníkGoniometrická funkce
Matematika2. ročníkStereometrie
Matematika2. ročníkObjemy a povrchy těles
Matematika3. ročníkSoustavy souřadnic
Matematika3. ročníkVektory
Matematika3. ročníkAnalytická geometrie v rovině
Matematika3. ročníkAnalytická geometrie v prostoru
Matematika3. ročníkKuželosečky
Matematika3. ročníkKomplexní čísla
Matematika3. ročníkKombinatorika
Matematika3. ročníkPravděpodobnost a statistika
Matematika4. ročníkPosloupnosti a řady
Matematika4. ročníkZáklady diferenciálního počtu
Matematika4. ročníkZáklady integrálního počtu
Matematika4. ročníkShrnutí učiva matematiky a systemizace poznatků
Fyzika1. ročníkPráce s laboratorní technikou (obecně)
Fyzika1. ročníkKinematika hmotného bodu
Fyzika1. ročníkDynamika hmotného bodu
Fyzika1. ročníkGravitační pole
Fyzika1. ročníkMechanika tuhého tělesa
Fyzika1. ročníkElektrické pole
Fyzika2. ročníkPráce s laboratorní technikou (obecně)
Fyzika2. ročníkZákladní poznatky molekulové fyziky a termiky
Fyzika2. ročníkStruktura a vlastnosti plynů
Fyzika2. ročníkStruktura a vlastnosti pevných látek
Fyzika2. ročníkStruktura a vlastnosti kapalin
Fyzika2. ročníkZměny skupenství
Fyzika2. ročníkVznik elektrického proudu
Fyzika2. ročníkElektrický proud v kovech
Fyzika3. ročníkStacionární magnetické pole
Fyzika3. ročníkNestacionární magnetické pole
Fyzika3. ročníkStřídavý proud
Fyzika3. ročníkStřídavý proud v energetice
Fyzika3. ročníkKmitání mechanického oscilátoru
Fyzika3. ročníkMechanické vlnění
Fyzika3. ročníkZvuk a jeho podstata
Fyzika4. ročníkZákladní pojmy optiky
Fyzika4. ročníkVlnová optika
Fyzika4. ročníkZobrazování optickými soustavami
Fyzika4. ročníkAtomová fyzika
Chemie1. ročníkOpakování
Chemie1. ročníkNáplň laboratorních prací
Základy společenských věd2. ročníkČlověk jako jedinec (psychologie)
Estetická výchova výtvarná2. ročníkNěkteré výtvarné směry 2. pol. 20. stoletá
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova1. ročníkLyžování a snowboarding
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Pokrytí v projektu

Sociální komunikace

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
Základy společenských věd
Estetická výchova hudební
Estetická výchova výtvarná
Integrace do výuky
Anglický jazyk1. ročníkGifts
Anglický jazyk2. ročníkCultures and customs
Německý jazyk1. ročníkLeute
Německý jazyk1. ročníkErste Kontakte
Německý jazyk1. ročníkFamilie
Německý jazyk2. ročníkSchule
Německý jazyk3. ročníkMenschen
Německý jazyk3. ročníkPartnerschaften
Německý jazyk4. ročníkGefühle und Emotionen
Španělský jazyk1. ročníkHola
Španělský jazyk2. ročníkInvitaciones
Francouzský jazyk1. ročníkBonjour!
Francouzský jazyk1. ročníkRencontres!
Francouzský jazyk1. ročníkPrésente-toi!
Francouzský jazyk1. ročníkInvitations
Francouzský jazyk3. ročníkAu quotidien
Francouzský jazyk3. ročníkLa publicité
Francouzský jazyk4. ročníkSavoir-vivre
Francouzský jazyk4. ročníkModes et marques
Francouzský jazyk4. ročníkVie active
Ruský jazyk1. ročníkNa návštěvě u přátel. Telefonní čísla. Souhrnné opakování azbuky.
Ruský jazyk1. ročníkVolný čas, záliby, týdenní program.
Ruský jazyk1. ročníkSeznámení, dopisování, seznamovací inzerát. Sportovní a kulturní zájmy.
Ruský jazyk2. ročníkŠkola, orientace ve školní budově, výuka, prospěch, studium cizích jazyků, jazykové kurzy
Ruský jazyk2. ročníkVyučování, rozvrh hodin, oblíbené předměty, známky; systém vzdělávání v Česku a Rusku
Ruský jazyk2. ročníkOrientace ve městě, dopravní prostředky, různé situace při cestování; město Prostějov
Ruský jazyk2. ročníkV obchodním centru, nákupy; potraviny, ovoce a zelenina; obchodní domy, druhy obchodů; oblečení, styl oblékání; peníze
Ruský jazyk2. ročníkProcházka Prahou, zajímavá místa a architektonické památky; pobyt zahraničních hostů v Praze
Ruský jazyk3. ročníkSetkání známých, jak se komu daří, co je nového
Ruský jazyk3. ročníkPopis osoby, zevnějšek; účast na konkurzu
Ruský jazyk3. ročníkMóda, oblékání; ruský národní kroj
Ruský jazyk4. ročníkSibiř. Transsibiřská magistrála.Zeměpisné údaje. Mapa Ruska
Ruský jazyk4. ročníkOchrana životního prostředí, příroda kolem nás, fauna a flóra, Červená kniha, hnutí Zelených. Časové údaje
Ruský jazyk4. ročníkDovolená, rekreace. Letecká doprava, celní a pasová kontrola. Na nádraží
Ruský jazyk4. ročníkUbytování v hotelu, obchody a služby. Uvítání a odjezd hosta
Ruský jazyk4. ročníkV restauraci, v jídelně; jídlo a stravování; stolování
Ruský jazyk4. ročníkNákupy potravin; tradiční ruská a česká kuchyně; nápoje. Zdravá výživa a zdravý způsob života
Ruský jazyk4. ročníkŽivotní styl, překonávání jednotvárnosti v životě. Péče o zdraví, zdravotní stav; nemoci, lékařská pomoc
Matematika2. ročníkFunkce a jejich grafy
Matematika3. ročníkKombinatorika
Matematika3. ročníkPravděpodobnost a statistika
Fyzika1. ročníkPráce s laboratorní technikou (obecně)
Fyzika2. ročníkPráce s laboratorní technikou (obecně)
Základy společenských věd1. ročníkObčan a právo
Základy společenských věd1. ročníkPracovně právní vztahy
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh rytmicko-monomelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh polymelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkObdobí melodicko-harmonické 1
Estetická výchova hudební1. ročníkHudba nonartificiální
Estetická výchova hudební2. ročníkNonartificiální huba 50.-90. let
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující pohybové učení
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Pokrytí v projektu

Morálka všedního dne

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Chemie
Biologie
Základy společenských věd
Integrace do výuky
Anglický jazyk2. ročníkCrime scene
Německý jazyk2. ročníkUnfall
Německý jazyk3. ročníkPartnerschaften
Španělský jazyk1. ročníkPresentaciones
Francouzský jazyk2. ročníkLes vacances
Francouzský jazyk4. ročníkSavoir-vivre
Ruský jazyk1. ročníkNárodnost, věk, jazyky.Pozvání na návštěvu. Poděkování, omluva, počítání.
Ruský jazyk1. ročníkVolný čas, záliby, týdenní program.
Ruský jazyk1. ročníkSeznámení, dopisování, seznamovací inzerát. Sportovní a kulturní zájmy.
Ruský jazyk2. ročníkOpakování učiva z 1. ročníku, volný čas, cestování, sportovní a kulturní zájmy
Ruský jazyk2. ročníkŠkola, orientace ve školní budově, výuka, prospěch, studium cizích jazyků, jazykové kurzy
Ruský jazyk3. ročníkMóda, oblékání; ruský národní kroj
Ruský jazyk3. ročníkOsobní vlastnosti člověka, jeho povaha; literární charakteristika
Ruský jazyk4. ročníkSibiř. Transsibiřská magistrála.Zeměpisné údaje. Mapa Ruska
Ruský jazyk4. ročníkDovolená, rekreace. Letecká doprava, celní a pasová kontrola. Na nádraží
Ruský jazyk4. ročníkNákupy potravin; tradiční ruská a česká kuchyně; nápoje. Zdravá výživa a zdravý způsob života
Ruský jazyk4. ročníkŽivotní styl, překonávání jednotvárnosti v životě. Péče o zdraví, zdravotní stav; nemoci, lékařská pomoc
Základy společenských věd2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie)
Základy společenských věd4. ročník Úvod do filozofie
Základy společenských věd4. ročníkEtika
Estetická výchova hudební1. ročníkHudba nonartificiální
Estetická výchova hudební2. ročníkObdobí melodicko-harmonické
Pokrytí v projektu

Spolupráce a soutěž

Pokryto předmětem
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Fyzika
Zeměpis
Základy společenských věd
Estetická výchova hudební
Estetická výchova výtvarná
Informační technologie
Tělesná výchova
Integrace do výuky
Anglický jazyk4. ročníkInspiration
Německý jazyk3. ročníkPartnerschaften
Francouzský jazyk2. ročníkRallye
Ruský jazyk1. ročníkPozdravy, seznamování, oslovení,setkání, telefonování, počítání
Ruský jazyk1. ročníkNárodnost, věk, jazyky.Pozvání na návštěvu. Poděkování, omluva, počítání.
Ruský jazyk1. ročníkSeznámení, dopisování, seznamovací inzerát. Sportovní a kulturní zájmy.
Ruský jazyk2. ročníkCestování, prohlídka města; zajímavá místa a pamětihodnosti Moskvy a Petrohradu
Ruský jazyk2. ročníkSouhrnné opakování, četba rozšiřujících textů, práce se slovníky; jazykové hry v ruštině
Ruský jazyk3. ročníkOsobní vlastnosti člověka, jeho povaha; literární charakteristika
Ruský jazyk4. ročníkSibiř. Transsibiřská magistrála.Zeměpisné údaje. Mapa Ruska
Ruský jazyk4. ročníkUbytování v hotelu, obchody a služby. Uvítání a odjezd hosta
Ruský jazyk4. ročníkNákupy potravin; tradiční ruská a česká kuchyně; nápoje. Zdravá výživa a zdravý způsob života
Ruský jazyk4. ročníkŽivotní styl, překonávání jednotvárnosti v životě. Péče o zdraví, zdravotní stav; nemoci, lékařská pomoc
Matematika3. ročníkPravděpodobnost a statistika
Fyzika2. ročníkPráce s laboratorní technikou (obecně)
Zeměpis2. ročníkEvropa
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh rytmicko-monomelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkVývoj notace a zápisu hudby
Estetická výchova hudební1. ročníkObdobí melodicko-harmonické 1
Estetická výchova hudební2. ročníkO sluchu a hlasu
Estetická výchova hudební2. ročníkNonartificiální huba 50.-90. let
Estetická výchova výtvarná1. ročníkSTŘEDOVĚK
Estetická výchova výtvarná1. ročníkNOVOVĚK
Estetická výchova výtvarná2. ročníkUmění 2. pol. 19. století
Estetická výchova výtvarná2. ročníkUmění konce 19. a počátku 20. století
Estetická výchova výtvarná2. ročníkMalířství mezi válkami
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova1. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova2. ročníkBruslení a základy ledního hokeje
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova2. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova3. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
Tělesná výchova4. ročníkČinnosti podporující úroveň pohybových dovedností
Pokrytí v projektu

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Integrace do výuky

Globalizační a rozvojové procesy

Pokryto předmětem
Anglický jazyk
Zeměpis
Základy společenských věd
Dějepis
Integrace do výuky
Anglický jazyk2. ročníkTechnology
Ruský jazyk4. ročníkDovolená, rekreace. Letecká doprava, celní a pasová kontrola. Na nádraží
Ruský jazyk4. ročníkŽivotní styl, překonávání jednotvárnosti v životě. Péče o zdraví, zdravotní stav; nemoci, lékařská pomoc
Zeměpis1. ročníkČlověk na Zemi
Zeměpis2. ročníkAmerika
Zeměpis2. ročníkEvropa
Základy společenských věd3. ročníkTržní ekonomika
Dějepis1. ročník Starověké státy Předního východu a Egypt
Dějepis2. ročník Raný středověk
Dějepis4. ročníkSoudobé dějiny
Pokrytí v projektu

Globální problémy, jejich příčiny a důsledky

Pokryto předmětem
Anglický jazyk
Španělský jazyk
Chemie
Biologie
Zeměpis
Základy společenských věd
Dějepis
Integrace do výuky
Anglický jazyk2. ročníkWhat if?
Francouzský jazyk2. ročníkQuel temps fera-t-il?
Francouzský jazyk4. ročníkAbus de consommation
Ruský jazyk4. ročníkDovolená, rekreace. Letecká doprava, celní a pasová kontrola. Na nádraží
Chemie3. ročníkHeterocykly, alkaloidy,isoprenoidy, steroidy
Zeměpis1. ročníkČlověk na Zemi
Zeměpis2. ročníkEvropa
Základy společenských věd3. ročníkTržní ekonomika
Dějepis2. ročníkPočátek novověku
Dějepis2. ročníkVrcholný středověk
Pokrytí v projektu

Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce

Pokryto předmětem
Ruský jazyk
Zeměpis
Základy společenských věd
Integrace do výuky
Francouzský jazyk4. ročníkUn monde solidaire
Ruský jazyk1. ročníkPovolání, názvy profesí, co koho zajímá, co se komu líbí (nelíbí).
Ruský jazyk4. ročníkDovolená, rekreace. Letecká doprava, celní a pasová kontrola. Na nádraží
Ruský jazyk4. ročníkV restauraci, v jídelně; jídlo a stravování; stolování
Biologie3. ročníkTrávicí soustava
Biologie3. ročníkZdraví člověka
Zeměpis1. ročníkAfrika
Zeměpis2. ročníkEvropa
Základy společenských věd3. ročníkObčan ve státě a mezinárodní vztahy (politologie)
Pokrytí v projektu

Žijeme v Evropě

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
Základy společenských věd
Dějepis
Estetická výchova hudební
Estetická výchova výtvarná
Integrace do výuky
Anglický jazyk1. ročníkTown and country
Německý jazyk2. ročníkNeues Jahrtausend
Německý jazyk3. ročníkJobs und Berufe
Německý jazyk3. ročníkZukunftsvisionen
Německý jazyk4. ročníkSprechen Sie Denglisch?
Španělský jazyk2. ročníkViajes
Francouzský jazyk1. ročníkRencontres!
Francouzský jazyk1. ročníkLes fêtes
Francouzský jazyk1. ročníkA table!
Francouzský jazyk2. ročníkRoman
Francouzský jazyk3. ročníkLa publicité
Ruský jazyk1. ročníkVolný čas, záliby, týdenní program.
Ruský jazyk2. ročníkOpakování učiva z 1. ročníku, volný čas, cestování, sportovní a kulturní zájmy
Ruský jazyk2. ročníkOrientace ve městě, dopravní prostředky, různé situace při cestování; město Prostějov
Ruský jazyk2. ročníkV obchodním centru, nákupy; potraviny, ovoce a zelenina; obchodní domy, druhy obchodů; oblečení, styl oblékání; peníze
Ruský jazyk2. ročníkCestování, prohlídka města; zajímavá místa a pamětihodnosti Moskvy a Petrohradu
Ruský jazyk3. ročníkOsobní vlastnosti člověka, jeho povaha; literární charakteristika
Ruský jazyk4. ročníkSibiř. Transsibiřská magistrála.Zeměpisné údaje. Mapa Ruska
Ruský jazyk4. ročníkOchrana životního prostředí, příroda kolem nás, fauna a flóra, Červená kniha, hnutí Zelených. Časové údaje
Ruský jazyk4. ročníkDovolená, rekreace. Letecká doprava, celní a pasová kontrola. Na nádraží
Ruský jazyk4. ročníkUbytování v hotelu, obchody a služby. Uvítání a odjezd hosta
Ruský jazyk4. ročníkV restauraci, v jídelně; jídlo a stravování; stolování
Ruský jazyk4. ročníkNákupy potravin; tradiční ruská a česká kuchyně; nápoje. Zdravá výživa a zdravý způsob života
Fyzika3. ročníkElektromagnetické kmitání a vlnění
Fyzika4. ročníkElektromagnetické záření a jeho energie
Fyzika4. ročníkTeorie relativity
Fyzika4. ročníkZákladní pojmy kvantové fyziky
Fyzika4. ročníkJaderná fyzika a fyzika částic
Fyzika4. ročníkZákladní pojmy astrofyziky
Fyzika4. ročníkFyzikální obraz světa a shrnutí poznatků učiva fyziky
Zeměpis2. ročníkEvropa
Zeměpis2. ročníkPostavení ČR v Evropě
Zeměpis2. ročníkČeská republika
Základy společenských věd3. ročníkObčan ve státě a mezinárodní vztahy (politologie)
Základy společenských věd3. ročník Trh práce a profesní volba
Základy společenských věd4. ročník Religionistika
Dějepis1. ročníkAntické státy
Dějepis2. ročníkPozdní středověk
Dějepis3. ročníkNovověk
Dějepis3. ročníkModernizace společnosti
Dějepis4. ročníkNová doba
Dějepis4. ročníkSoudobé dějiny
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh polymelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkObdobí melodicko-harmonické 1
Estetická výchova hudební1. ročníkHudba nonartificiální
Estetická výchova hudební1. ročníkAnglie, Francie, České země
Estetická výchova hudební2. ročníkObdobí melodicko-harmonické
Estetická výchova hudební2. ročníkNonartificiální huba 50.-90. let
Estetická výchova výtvarná1. ročníkSTŘEDOVĚK
Estetická výchova výtvarná2. ročníkMalířství mezi válkami
Estetická výchova výtvarná2. ročníkUmění 2. pol. 19. století
Estetická výchova výtvarná2. ročníkUmění konce 19. a počátku 20. století
Pokrytí v projektu

Vzdělávání v Evropě a ve světě

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Zeměpis
Základy společenských věd
Informatika a výpočetní technika
Využití digitálních technologií
Informační technologie
Integrace do výuky
Anglický jazyk3. ročníkMemories
Německý jazyk3. ročníkJobs und Berufe
Francouzský jazyk2. ročníkRoman
Ruský jazyk1. ročníkNaše rodina, příbuzenské vztahy. Kdo kde pracuje, kdo kde studuje.
Ruský jazyk2. ročníkŠkola, orientace ve školní budově, výuka, prospěch, studium cizích jazyků, jazykové kurzy
Ruský jazyk2. ročníkVyučování, rozvrh hodin, oblíbené předměty, známky; systém vzdělávání v Česku a Rusku
Ruský jazyk4. ročníkDovolená, rekreace. Letecká doprava, celní a pasová kontrola. Na nádraží
Ruský jazyk4. ročníkUbytování v hotelu, obchody a služby. Uvítání a odjezd hosta
Dějepis1. ročníkStarověká Indie a Čína
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh rytmicko-monomelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh polymelodický
Pokrytí v projektu

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Základní problémy sociokulturních rozdílů

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Francouzský jazyk
Zeměpis
Základy společenských věd
Dějepis
Estetická výchova výtvarná
Integrace do výuky
Anglický jazyk1. ročníkThe real you
Německý jazyk4. ročníkSprechen Sie Denglisch?
Německý jazyk4. ročníkDeutschland und die Deutschen
Španělský jazyk1. ročníkMi familia
Francouzský jazyk3. ročníkL´art
Zeměpis2. ročníkAsie
Dějepis1. ročníkPravěk
Dějepis4. ročníkNová doba
Dějepis4. ročníkSoudobé dějiny
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh polymelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkHudba nonartificiální
Estetická výchova hudební1. ročníkAnglie, Francie, České země
Estetická výchova hudební2. ročníkObdobí melodicko-harmonické
Estetická výchova hudební2. ročníkHudba 20. století
Estetická výchova hudební2. ročníkNonartificiální huba 50.-90. let
Estetická výchova výtvarná1. ročníkPRAVĚK, STAROVĚK
Estetická výchova výtvarná2. ročníkUmění konce 19. a počátku 20. století
Pokrytí v projektu

Psychosociální aspekty interkulturality

Pokryto předmětem
Základy společenských věd
Estetická výchova hudební
Integrace do výuky
Německý jazyk4. ročníkSprechen Sie Denglisch?
Německý jazyk4. ročníkDeutschland und die Deutschen
Francouzský jazyk3. ročníkIci et ailleurs
Základy společenských věd2. ročník Člověk ve společnosti (sociologie)
Základy společenských věd3. ročníkObčan ve státě a mezinárodní vztahy (politologie)
Pokrytí v projektu

Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Integrace do výuky
Anglický jazyk1. ročníkIn the spotlight
Německý jazyk1. ročníkLeute
Německý jazyk4. ročníkSprechen Sie Denglisch?
Německý jazyk4. ročníkDeutschland und die Deutschen
Francouzský jazyk3. ročníkIci et ailleurs
Francouzský jazyk4. ročníkUn monde solidaire
Ruský jazyk2. ročníkProcházka Prahou, zajímavá místa a architektonické památky; pobyt zahraničních hostů v Praze
Ruský jazyk2. ročníkSouhrnné opakování, četba rozšiřujících textů, práce se slovníky; jazykové hry v ruštině
Ruský jazyk4. ročníkUbytování v hotelu, obchody a služby. Uvítání a odjezd hosta
Ruský jazyk4. ročníkNákupy potravin; tradiční ruská a česká kuchyně; nápoje. Zdravá výživa a zdravý způsob života
Ruský jazyk4. ročníkŽivotní styl, překonávání jednotvárnosti v životě. Péče o zdraví, zdravotní stav; nemoci, lékařská pomoc
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh rytmicko-monomelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh polymelodický
Estetická výchova hudební1. ročníkHudba nonartificiální
Estetická výchova hudební1. ročníkAnglie, Francie, České země
Pokrytí v projektu

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Problematika vztahů organismů a prostředí

Pokryto předmětem
Španělský jazyk
Biologie
Zeměpis
Dějepis
Integrace do výuky
Fyzika4. ročníkZákladní pojmy astrofyziky
Chemie1. ročníkVodík, kyslík, voda
Biologie1. ročníkFyziologie rostlin
Biologie2. ročníkÚvod do zoologie
Biologie2. ročníkEkologie živočichů
Biologie4. ročníkEkologie
Zeměpis1. ročníkAustrálie a Oceánie
Zeměpis2. ročníkAsie
Dějepis1. ročníkPravěk
Pokrytí v projektu

Člověk a životní prostředí

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Zeměpis
Základy společenských věd
Estetická výchova hudební
Estetická výchova výtvarná
Integrace do výuky
Anglický jazyk4. ročníkTrue love?
Německý jazyk4. ročníkUmweltschutz
Francouzský jazyk2. ročníkRallye
Francouzský jazyk2. ročníkChez moi
Francouzský jazyk2. ročníkMa journée
Francouzský jazyk3. ročníkProjets
Francouzský jazyk4. ročníkSans voiture
Ruský jazyk4. ročníkV restauraci, v jídelně; jídlo a stravování; stolování
Fyzika1. ročníkMechanická práce a mechanická energie
Fyzika2. ročníkVnitřní energie, práce, teplo
Fyzika2. ročníkKruhový děj s ideálním plynem
Fyzika2. ročníkElektrický proud v kovech
Fyzika2. ročníkElektrický proud v polovodičích
Fyzika2. ročníkElektrický proud v kapalinách
Fyzika2. ročníkElektrický proud v plynech a ve vakuu
Fyzika3. ročníkNestacionární magnetické pole
Fyzika3. ročníkStřídavý proud
Fyzika3. ročníkStřídavý proud v energetice
Fyzika3. ročníkFyzikální základy elektroniky
Fyzika3. ročníkZvuk a jeho podstata
Fyzika4. ročníkZobrazování optickými soustavami
Fyzika4. ročníkJaderná fyzika a fyzika částic
Fyzika4. ročníkZákladní pojmy astrofyziky
Fyzika4. ročníkFyzikální obraz světa a shrnutí poznatků učiva fyziky
Chemie1. ročníkSložení a struktura chemických látek
Chemie1. ročníkCharakteristika p- prvků
Chemie1. ročníkOpakování
Chemie1. ročníkNáplň laboratorních prací
Chemie2. ročníkCharakteristika d-prvků
Chemie2. ročníkHalogenderiváty
Chemie3. ročníkMakromolekulární látky
Chemie3. ročníkBarviva
Chemie4. ročníkAnalytická chemie
Biologie2. ročníkMěkkýši
Biologie2. ročníkKroužkovci
Biologie2. ročníkČlenovci
Biologie2. ročníkStrunatci
Zeměpis1. ročníkAustrálie a Oceánie
Zeměpis2. ročníkAsie
Dějepis3. ročníkModernizace společnosti
Dějepis4. ročníkSoudobé dějiny
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh rytmicko-monomelodický
Estetická výchova výtvarná1. ročníkNOVOVĚK
Estetická výchova výtvarná2. ročníkUmění 2. pol. 19. století
Pokrytí v projektu

Životní prostředí regionu a České republiky

Pokryto předmětem
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Fyzika
Zeměpis
Integrace do výuky
Anglický jazyk2. ročníkWhat if?
Ruský jazyk3. ročníkPočasí, roční období, cestování, časové údaje
Zeměpis2. ročníkPostavení ČR v Evropě
Zeměpis2. ročníkČeská republika
Pokrytí v projektu

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Integrace do výuky

Média a mediální produkce

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Estetická výchova hudební
Informatika a výpočetní technika
Využití digitálních technologií
Informační technologie
Integrace do výuky
Anglický jazyk2. ročníkThe written word
Anglický jazyk4. ročníkTelling tales
Anglický jazyk4. ročníkTravel
Německý jazyk3. ročníkFakten und Zeitungen
Ruský jazyk2. ročníkCestování, prohlídka města; zajímavá místa a pamětihodnosti Moskvy a Petrohradu
Ruský jazyk3. ročníkSetkání známých, jak se komu daří, co je nového
Estetická výchova hudební1. ročníkVývoj notace a zápisu hudby
Estetická výchova hudební1. ročníkHudba nonartificiální
Estetická výchova hudební1. ročníkAnglie, Francie, České země
Estetická výchova hudební2. ročníkObdobí melodicko-harmonické
Estetická výchova hudební2. ročníkHudba 20. století
Estetická výchova hudební2. ročníkNonartificiální huba 50.-90. let
Pokrytí v projektu

Mediální produkty a jejich význam

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Španělský jazyk
Matematika
Informatika a výpočetní technika
Využití digitálních technologií
Informační technologie
Integrace do výuky
Anglický jazyk4. ročníkTelling tales
Německý jazyk3. ročníkFakten und Zeitungen
Estetická výchova hudební1. ročníkAnglie, Francie, České země
Pokrytí v projektu

Uživatelé

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Integrace do výuky
Německý jazyk3. ročníkFakten und Zeitungen
Ruský jazyk2. ročníkV obchodním centru, nákupy; potraviny, ovoce a zelenina; obchodní domy, druhy obchodů; oblečení, styl oblékání; peníze
Ruský jazyk3. ročníkSetkání známých, jak se komu daří, co je nového
Ruský jazyk4. ročníkSibiř. Transsibiřská magistrála.Zeměpisné údaje. Mapa Ruska
Ruský jazyk4. ročníkUbytování v hotelu, obchody a služby. Uvítání a odjezd hosta
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh rytmicko-monomelodický
Estetická výchova hudební2. ročníkHudba 20. století
Pokrytí v projektu

Účinky mediální produkce a vliv médií

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Estetická výchova výtvarná
Informatika a výpočetní technika
Využití digitálních technologií
Integrace do výuky
Anglický jazyk4. ročníkSpend, spend, spend!
Německý jazyk3. ročníkFakten und Zeitungen
Španělský jazyk2. ročníkDe compras
Francouzský jazyk3. ročník Tour du monde
Ruský jazyk2. ročníkOpakování učiva z 1. ročníku, volný čas, cestování, sportovní a kulturní zájmy
Ruský jazyk2. ročníkProcházka Prahou, zajímavá místa a architektonické památky; pobyt zahraničních hostů v Praze
Ruský jazyk3. ročníkPočasí, roční období, cestování, časové údaje
Ruský jazyk4. ročníkDovolená, rekreace. Letecká doprava, celní a pasová kontrola. Na nádraží
Estetická výchova hudební1. ročníkHudba nonartificiální
Estetická výchova výtvarná2. ročníkNěkteré výtvarné směry 2. pol. 20. stoletá
Pokrytí v projektu

Role médií v moderních dějinách

Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Španělský jazyk
Dějepis
Estetická výchova hudební
Estetická výchova výtvarná
Integrace do výuky
Anglický jazyk1. ročníkWinning and losing
Anglický jazyk3. ročníkOn camera
Německý jazyk3. ročníkFakten und Zeitungen
Francouzský jazyk2. ročníkQuel temps fera-t-il?
Ruský jazyk2. ročníkŠkola, orientace ve školní budově, výuka, prospěch, studium cizích jazyků, jazykové kurzy
Dějepis4. ročníkNová doba
Dějepis4. ročníkSoudobé dějiny
Estetická výchova hudební1. ročníkSloh polymelodický
Pokrytí v projektu